نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

مگنت پروانه ای ضخیم BLUE

در اجرای کابینت‌های بدون دستگیره روش‌های بسیاری برای باز کردن درب این کابینت ها وجود دارد که از متداول ترین آنها نصب مکانیزم مگنت یا آهنربای فشاری کابینت بر روی کابینت می‌باشد. مگنت کابینت در قسمت داخلی درِ کابینت نصب می‌شود. این قطعه در محل تقریبی دستگیره قرار می‌گیرد و درجایی نزدیک به لبه‌ی در نصب می‌شود. نحوه کار آن به این صورت است که برای باز کردن کابینت در محلی که این قطعه نصب شده، از بیرون فشار وارد کنیم. در اثر این فشار، زبانه مگنت حرکت می‌کند و به جلو می‌آید و در را باز می‌کند.

مگنت دوبل شیشه BST

در اجرای کابینت‌های بدون دستگیره روش‌های بسیاری برای باز کردن درب این کابینت ها وجود دارد که از متداول ترین آنها نصب مکانیزم مگنت یا آهنربای فشاری کابینت بر روی کابینت می‌باشد. مگنت کابینت در قسمت داخلی درِ کابینت نصب می‌شود. این قطعه در محل تقریبی دستگیره قرار می‌گیرد و درجایی نزدیک به لبه‌ی در نصب می‌شود. نحوه کار آن به این صورت است که برای باز کردن کابینت در محلی که این قطعه نصب شده، از بیرون فشار وارد کنیم. در اثر این فشار، زبانه مگنت حرکت می‌کند و به جلو می‌آید و در را باز می‌کند.

مگنت فلزی پهن BLUE

در اجرای کابینت‌های بدون دستگیره روش‌های بسیاری برای باز کردن درب این کابینت ها وجود دارد که از متداول ترین آنها نصب مکانیزم مگنت یا آهنربای فشاری کابینت بر روی کابینت می‌باشد. مگنت کابینت در قسمت داخلی درِ کابینت نصب می‌شود. این قطعه در محل تقریبی دستگیره قرار می‌گیرد و درجایی نزدیک به لبه‌ی در نصب می‌شود. نحوه کار آن به این صورت است که برای باز کردن کابینت در محلی که این قطعه نصب شده، از بیرون فشار وارد کنیم. در اثر این فشار، زبانه مگنت حرکت می‌کند و به جلو می‌آید و در را باز می‌کند.