نمایش 9 24 36

کشو پروانه-ساتن

کشو میله ای ابزاری است که برای امنیت روی درب نصب می‌شود. کشو میله‌ای علاوه بر میله ای که به صورت کشویی پشت درب قرار میگیرد، اجازه تکان دادن درب را نمی‌دهد و درب نمی‌تواند از جای خود حرکت کند. نصب آن از دو طریق جوشکاری و استفاده از پیچ امکان پذیر می‌باشد.

کشو پروانه-قهوه ای

کشو میله ای ابزاری است که برای امنیت روی درب نصب می‌شود. کشو میله‌ای علاوه بر میله ای که به صورت کشویی پشت درب قرار میگیرد، اجازه تکان دادن درب را نمی‌دهد و درب نمی‌تواند از جای خود حرکت کند. نصب آن از دو طریق جوشکاری و استفاده از پیچ امکان پذیر می‌باشد.

کشو سایز 15-آبکاری

کشو میله ای ابزاری است که برای امنیت روی درب نصب می‌شود. کشو میله‌ای علاوه بر میله ای که به صورت کشویی پشت درب قرار میگیرد، اجازه تکان دادن درب را نمی‌دهد و درب نمی‌تواند از جای خود حرکت کند. نصب آن از دو طریق جوشکاری و استفاده از پیچ امکان پذیر می‌باشد.

کشو فنری سفید ART

قفل کشو فنری ابزاری است که روی درب نصب می‌شود و اجازه تکان دادن درب را نمی‌دهد و با فشار دادن دکمه روی آن، قفل آزاد شده و درب باز می‌شود.