نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

زیپ قهوه ای-سایز 5

زیپ از دو نوار پارچه‌ای تشکیل شده‌است که به هر کدام یک سری دنده‌های ریز به‌صورت نر و ماده وصل شده‌است؛ این دندانه‌های ریز عموماً از جنس پلاستیک یا فلز می‌باشند و دو لبه پارچه را به‌طور موقت بهم متصل می‌کند و نگاه می‌دارد. از زیپ در خیاطی، تولید چمدان، کیسه سازی، لوازم ورزشی، چادرهای سفری، کیسه‌های خواب و خیلی موارد دیگر استفاده می‌شود.

زیپ کرم-سایز 5زیپ کرم-سایز 5

زیپ از دو نوار پارچه‌ای تشکیل شده‌است که به هر کدام یک سری دنده‌های ریز به‌صورت نر و ماده وصل شده‌است؛ این دندانه‌های ریز عموماً از جنس پلاستیک یا فلز می‌باشند و دو لبه پارچه را به‌طور موقت بهم متصل می‌کند و نگاه می‌دارد. از زیپ در خیاطی، تولید چمدان، کیسه سازی، لوازم ورزشی، چادرهای سفری، کیسه‌های خواب و خیلی موارد دیگر استفاده می‌شود.

زیپ مشکی-سایز 5

زیپ از دو نوار پارچه‌ای تشکیل شده‌است که به هر کدام یک سری دنده‌های ریز به‌صورت نر و ماده وصل شده‌است؛ این دندانه‌های ریز عموماً از جنس پلاستیک یا فلز می‌باشند و دو لبه پارچه را به‌طور موقت بهم متصل می‌کند و نگاه می‌دارد. از زیپ در خیاطی، تولید چمدان، کیسه سازی، لوازم ورزشی، چادرهای سفری، کیسه‌های خواب و خیلی موارد دیگر استفاده می‌شود.

سر زیپ پلاستیکی قهوه ای-سایز 5

زیپ از دو نوار پارچه‌ای تشکیل شده‌است که به هر کدام یک سری دنده‌های ریز به‌صورت نر و ماده وصل شده‌است؛ این دندانه‌های ریز عموماً از جنس پلاستیک یا فلز می‌باشند و دو لبه پارچه را به‌طور موقت بهم متصل می‌کند و نگاه می‌دارد. از زیپ در خیاطی، تولید چمدان، کیسه سازی، لوازم ورزشی، چادرهای سفری، کیسه‌های خواب و خیلی موارد دیگر استفاده می‌شود.

سر زیپ پلاستیکی کرم-سایز 5

زیپ از دو نوار پارچه‌ای تشکیل شده‌است که به هر کدام یک سری دنده‌های ریز به‌صورت نر و ماده وصل شده‌است؛ این دندانه‌های ریز عموماً از جنس پلاستیک یا فلز می‌باشند و دو لبه پارچه را به‌طور موقت بهم متصل می‌کند و نگاه می‌دارد. از زیپ در خیاطی، تولید چمدان، کیسه سازی، لوازم ورزشی، چادرهای سفری، کیسه‌های خواب و خیلی موارد دیگر استفاده می‌شود.

سر زیپ پلاستیکی مشکی-سایز 5

زیپ از دو نوار پارچه‌ای تشکیل شده‌است که به هر کدام یک سری دنده‌های ریز به‌صورت نر و ماده وصل شده‌است؛ این دندانه‌های ریز عموماً از جنس پلاستیک یا فلز می‌باشند و دو لبه پارچه را به‌طور موقت بهم متصل می‌کند و نگاه می‌دارد. از زیپ در خیاطی، تولید چمدان، کیسه سازی، لوازم ورزشی، چادرهای سفری، کیسه‌های خواب و خیلی موارد دیگر استفاده می‌شود.