نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

پولک ترک سایز 20

پولک دکمه برای مصارف خیاطی و درست کردن دکمه با پارچه دلخواه خود مورد استفاده قرار می گیرد . به صورتی که پارچه خود را روی پولک گذاشته و آن را پرس می کنید. این محصول در تولیدی های مبلمان ، تولیدی پوشاک و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

پولک دکمه سایز 18

پولک دکمه برای مصارف خیاطی و درست کردن دکمه با پارچه دلخواه خود مورد استفاده قرار می گیرد . به صورتی که پارچه خود را روی پولک گذاشته و آن را پرس می کنید. این محصول در تولیدی های مبلمان ، تولیدی پوشاک و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

پولک دکمه سایز 24

پولک دکمه برای مصارف خیاطی و درست کردن دکمه با پارچه دلخواه خود مورد استفاده قرار می گیرد . به صورتی که پارچه خود را روی پولک گذاشته و آن را پرس می کنید. این محصول در تولیدی های مبلمان ، تولیدی پوشاک و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه دکمه زن فک بلند ایرانی

دستگاه دکمه زن یا دستگاه پرچ زن برای کوبیدن انواع پولک دکمه در صنعت مبلمان، پوشاک و... مورد استفاده قرار می گیرد.

دکمه جیوه ای- 22 میلی‌متر

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه ED5331

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه ED5335

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه ED5457

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه GB0096

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه GB0219

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه GB0873

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه الماسی سایز 30

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

دکمه موادی کرم – 18 میلی‌متر

دکمه (تکمه یا دگمه) یک دیسک گرد کوچک است که معمولاً برای اطمینان از باز شدن یا برای موارد تزئینی، به قسمتی از پارچه متصل می‌شود.

قالب دکمه – سایز 18

قالب دکمه برای پرچ دکمه روی پارچه و چرم مورد استفاده قرار می گیرد و می‌توان به کمک آن انواع دکمه را ساخت.

قالب دکمه – سایز 20

قالب دکمه برای پرچ دکمه روی پارچه و چرم مورد استفاده قرار می گیرد و می‌توان به کمک آن انواع دکمه را ساخت.

قالب دکمه – سایز 22

قالب دکمه برای پرچ دکمه روی پارچه و چرم مورد استفاده قرار می گیرد و می‌توان به کمک آن انواع دکمه را ساخت.