نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

گازور چوب خم معمولی

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

گازور چوب معمولی

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

گازور شیشه معمولی

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

لولا 3 قابلمه ای جهان

تومان
لولا از دو برگ و یک پین تشکیل شده است. لولاها انواع مختلفی دارند که بسته به کاربردشان روی درب ساختمان، کابینت و غیره می‌توانند وزن و جنس متفاوتی داشته باشند. لولاها بسته به جنس و وزن سازه‌ای که روی آن نصب می‌شوند، انواع متعددی دارند که یکی از آن‌ها لولا تخت است. این لولا ظاهری تخت و کلاسیک داشته و به دلیل قابلیت نصب آسان یکی از پرطرفدارترین لولاها به حساب می‌آید. از پرکاربردترین لولا درب می‌توان لولاهای معمولی، لولای لب به لب، لولا متری، لولا قابلمه ای،‌ لولای دو طرفه یا بادبزنی،‌ لولای تزئینی، پاشنه‌ای، مخفی، پروانه‌ای و آرام بند را نام برد.

لولا 4 قابلمه ای GOFIX – ساتن

تومان
لولا از دو برگ و یک پین تشکیل شده است. لولاها انواع مختلفی دارند که بسته به کاربردشان روی درب ساختمان، کابینت و غیره می‌توانند وزن و جنس متفاوتی داشته باشند. لولاها بسته به جنس و وزن سازه‌ای که روی آن نصب می‌شوند، انواع متعددی دارند که یکی از آن‌ها لولا تخت است. این لولا ظاهری تخت و کلاسیک داشته و به دلیل قابلیت نصب آسان یکی از پرطرفدارترین لولاها به حساب می‌آید. از پرکاربردترین لولا درب می‌توان لولاهای معمولی، لولای لب به لب، لولا متری، لولا قابلمه ای،‌ لولای دو طرفه یا بادبزنی،‌ لولای تزئینی، پاشنه‌ای، مخفی، پروانه‌ای و آرام بند را نام برد.

لولا تخت بادبزنی بوفه رضایی

تومان
لولا از دو برگ و یک پین تشکیل شده است. لولاها انواع مختلفی دارند که بسته به کاربردشان روی درب ساختمان، کابینت و غیره می‌توانند وزن و جنس متفاوتی داشته باشند. لولاها بسته به جنس و وزن سازه‌ای که روی آن نصب می‌شوند، انواع متعددی دارند که یکی از آن‌ها لولا تخت است. این لولا ظاهری تخت و کلاسیک داشته و به دلیل قابلیت نصب آسان یکی از پرطرفدارترین لولاها به حساب می‌آید. از پرکاربردترین لولا درب می‌توان لولاهای معمولی، لولای لب به لب، لولا متری، لولا قابلمه ای،‌ لولای دو طرفه یا بادبزنی،‌ لولای تزئینی، پاشنه‌ای، مخفی، پروانه‌ای و آرام بند را نام برد.

لولا چرخ خیاطی

تومان
لولا از دو برگ و یک پین تشکیل شده است. لولاها انواع مختلفی دارند که بسته به کاربردشان روی درب ساختمان، کابینت و غیره می‌توانند وزن و جنس متفاوتی داشته باشند. لولاها بسته به جنس و وزن سازه‌ای که روی آن نصب می‌شوند، انواع متعددی دارند که یکی از آن‌ها لولا تخت است. این لولا ظاهری تخت و کلاسیک داشته و به دلیل قابلیت نصب آسان یکی از پرطرفدارترین لولاها به حساب می‌آید. لولا چرخ خیاطی یک لولای کاربردی برای درب‌هایی است که به صورت رو پایین باز می‌شوند مانند: میز چرخ خیاطی و یا میز تحریر.

لولا گازور پمپی 180 درجه BLUE

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

لولا گازور پمپی پایه موشکی جت BLUE

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

لولا گازور چهار پیچ BLUE

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

لولا گازور چهار پیچ CNT

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

لولا گازور دو پیچ CNT

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

لولا گازور شیشه BLUE

تومان
لولا گازور که به لولا کابینت یا لولا فنری نیز معروف است یکی از رایج ترین لولاها جهت نصب درب کابینت به بدنه می باشد و در دو نوع لولا گازور تک مرحله و دو مرحله در بازار یافت می شود. محبوبیت لولا گازور به این دلیل است که از جنس استیل تولید می شود و گذشته از فنری بودن و قابلیت آرام بند بودن از امکان ریگلاژ نیز برخوردار است و کار را برای تولید کننده و نصاب کابینت راحت می کند .

لولا ویترینی چپ

تومان
لولا از دو برگ و یک پین تشکیل شده است. لولاها انواع مختلفی دارند که بسته به کاربردشان روی درب ساختمان، کابینت و غیره می‌توانند وزن و جنس متفاوتی داشته باشند. لولاها بسته به جنس و وزن سازه‌ای که روی آن نصب می‌شوند، انواع متعددی دارند که یکی از آن‌ها لولا تخت است. این لولا ظاهری تخت و کلاسیک داشته و به دلیل قابلیت نصب آسان یکی از پرطرفدارترین لولاها به حساب می‌آید. از پرکاربردترین لولا درب می‌توان لولاهای معمولی، لولای لب به لب، لولا متری، لولا قابلمه ای،‌ لولای دو طرفه یا بادبزنی،‌ لولای تزئینی، پاشنه‌ای، مخفی، پروانه‌ای و آرام بند را نام برد.

لولا ویترینی راست

تومان
لولا از دو برگ و یک پین تشکیل شده است. لولاها انواع مختلفی دارند که بسته به کاربردشان روی درب ساختمان، کابینت و غیره می‌توانند وزن و جنس متفاوتی داشته باشند. لولاها بسته به جنس و وزن سازه‌ای که روی آن نصب می‌شوند، انواع متعددی دارند که یکی از آن‌ها لولا تخت است. این لولا ظاهری تخت و کلاسیک داشته و به دلیل قابلیت نصب آسان یکی از پرطرفدارترین لولاها به حساب می‌آید. از پرکاربردترین لولا درب می‌توان لولاهای معمولی، لولای لب به لب، لولا متری، لولا قابلمه ای،‌ لولای دو طرفه یا بادبزنی،‌ لولای تزئینی، پاشنه‌ای، مخفی، پروانه‌ای و آرام بند را نام برد.