نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

مقوا ضخیم عرض 90 – 20 کیلو

مقوا مبلی به عنوان یک کاور بر روری اسکلت مبل استفاده می‌شود از مقوا در دسته مبل و … به عنوان مسطح کردن سطح مبل برای گذاشتن اسفنج استفاده می‌شود که مانع از پارگی و فرسودگی اسفنج می‌شود

نوار رپس زنی خاردار-25 متری

این نوار جهت مخفی نگه داشتن اتصالات پارچه در پشت مبل مورده استفاده قرار می گیرد و از طریق خود پارچه کاور می شود.

نوار کش 1000 سبز-قرمز

نوارکش در مبلمان قسمت‌هایی که فوم و اسفنج روی آن قرار می‌گیرد، جهت مقاوم کردن و انعطاف پذیری بیشتر مورده استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر برای زیره‌ی مبل و گاهی در پشتی مبل هم مورده استفاده قرار می‌گیرد. نوارهای کش زیر مبلی به صورت ردیف‌های تاروپودی بر روی کف مبلمان نصب می‌شوند تا علاوه بر حفظ استحکام چهارچوب مبل، زیر ساختی برای قرار گرفتن نشیمن مبلمان باشند.

نوار کش 1800نوار کش 1800

نوارکش در مبلمان قسمت‌هایی که فوم و اسفنج روی آن قرار می‌گیرد، جهت مقاوم کردن و انعطاف پذیری بیشتر مورده استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر برای زیره‌ی مبل و گاهی در پشتی مبل هم مورده استفاده قرار می‌گیرد. نوارهای کش زیر مبلی به صورت ردیف‌های تاروپودی بر روی کف مبلمان نصب می‌شوند تا علاوه بر حفظ استحکام چهارچوب مبل، زیر ساختی برای قرار گرفتن نشیمن مبلمان باشند.

نوار کش 2000 مشکی-سبز

نوارکش در مبلمان قسمت‌هایی که فوم و اسفنج روی آن قرار می‌گیرد، جهت مقاوم کردن و انعطاف پذیری بیشتر مورده استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر برای زیره‌ی مبل و گاهی در پشتی مبل هم مورده استفاده قرار می‌گیرد. نوارهای کش زیر مبلی به صورت ردیف‌های تاروپودی بر روی کف مبلمان نصب می‌شوند تا علاوه بر حفظ استحکام چهارچوب مبل، زیر ساختی برای قرار گرفتن نشیمن مبلمان باشند.

نوار کش 800 سبز-مشکی

نوارکش در مبلمان قسمت‌هایی که فوم و اسفنج روی آن قرار می‌گیرد، جهت مقاوم کردن و انعطاف پذیری بیشتر مورده استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر برای زیره‌ی مبل و گاهی در پشتی مبل هم مورده استفاده قرار می‌گیرد. نوارهای کش زیر مبلی به صورت ردیف‌های تاروپودی بر روی کف مبلمان نصب می‌شوند تا علاوه بر حفظ استحکام چهارچوب مبل، زیر ساختی برای قرار گرفتن نشیمن مبلمان باشند.