نمایش 9 24 36

کمپلیت درشت LXF

تومان
کمپلت چرخ خیاطی قسمتی از چرخ خیاطی است که ماکو و ماسوره در آن قرار می‌گیرند و ماکو در آن می‌چرخد. کمپلت دو بخش بدنه و کاسه دارد. کاسه ثابت و بدنه دور کاسه می چرخد.

کمپلیت راسته

تومان
کمپلت چرخ خیاطی قسمتی از چرخ خیاطی است که ماکو و ماسوره در آن قرار می‌گیرند و ماکو در آن می‌چرخد. کمپلت دو بخش بدنه و کاسه دارد. کاسه ثابت و بدنه دور کاسه می چرخد.

ماسوره آلومینیوم

تومان
ماسوره قرقره کوچکی به شکل گرد است که نخ دور آن پیچیده شده است و در پایه چرخ زیر سوزن و نعل و داخل ماکو قرار می‌گیرد و نخ دوم لازم را برای قلاب بخیه تامین می‌کند. جنس ماسوره شیشه‌ای، فلزی و پلاستیکی است که هر کدام دوام مختص به خود را دارند. ماسوره‌های فلزی چون جنسی چند لایه دارند، بهتر می‌توانند فشار را تحمل کنند، بدین ترتیب دچار ترک خوردگی و شکستگی هم نمی‌شوند.

ماکو بزرگ

تومان
ماکو یا جا ماسوره ای قطعه ای جدا نشدنی در چرخ خیاطی است که ماسوره بر روی آن قرار می‌گیرد و تاثیر مستقیم بر روی کشش نخ پایین دارد درواقع با چرخاندن و شل و سفت کردن آن، می توان میزان کشش خروج نخ را تنظیم کرد. با چرخاندن پیچ به سمت راست، فشار بیشتر شده و نخ سخت تر از شیار خارج می شود و با چرخاندن پیچ به سمت چپ، فشار کمتر شده و نخ روانتر خارج می شود. هر ماکو چرخ خیاطی بطور مفید می تواند ده سال کارایی داشته داشته باشد. بعد از گذشت این مدت باید برای تعویض با سرویس مجدد آن اقدام کنید تا بتواند به درستی کار کند.

ماکو کوچک

تومان
ماکو یا جا ماسوره ای قطعه ای جدا نشدنی در چرخ خیاطی است که ماسوره بر روی آن قرار می‌گیرد و تاثیر مستقیم بر روی کشش نخ پایین دارد درواقع با چرخاندن و شل و سفت کردن آن، می توان میزان کشش خروج نخ را تنظیم کرد. با چرخاندن پیچ به سمت راست، فشار بیشتر شده و نخ سخت تر از شیار خارج می شود و با چرخاندن پیچ به سمت چپ، فشار کمتر شده و نخ روانتر خارج می شود. هر ماکو چرخ خیاطی بطور مفید می تواند ده سال کارایی داشته داشته باشد. بعد از گذشت این مدت باید برای تعویض با سرویس مجدد آن اقدام کنید تا بتواند به درستی کار کند.