نمایش 9 24 36

روغن چرخ 1 لیتری

تومان
چرخ خیاطی مانند سایر ماشین ها از قطعات فلزی زیادی تشکیل شده که بصورت مستقیم و سیستماتیک با هم در ارتباط بوده و در هنگام کار کردن چرخ خیاطی در حال چرخش و حرکت اند. این چرخش و درگیری بین قطعات و چرخ دنده ها به مرور زمان باعث ساییدگی اجزا و کوچک و باریک شدن آنها و تغییر تنظیمات اولیه چرخ شده که منجر به کاهش طول عمر چرخ خیاطی می شود. برای جلوگیری از این مشکل و افزایش سلامت و طول عمر چرخ خیاطی، استفاده از روغن های ویژه ی چرخ خیاطی را برای نظافت و روان کاری سوزن و قطعات داخلی چرخ پیشنهاد می کنیم. روغن کاری چرخ خیاطی باعث کاهش اصطکاک و چسبندگی اجزا، جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قطعات فلزی درگیر در دوخت و روان کار کردن آن ها شده و در مجموع سرعت کار را بهبود می بخشد.

روغن چرخ 4 لیتری

تومان
چرخ خیاطی مانند سایر ماشین ها از قطعات فلزی زیادی تشکیل شده که بصورت مستقیم و سیستماتیک با هم در ارتباط بوده و در هنگام کار کردن چرخ خیاطی در حال چرخش و حرکت اند. این چرخش و درگیری بین قطعات و چرخ دنده ها به مرور زمان باعث ساییدگی اجزا و کوچک و باریک شدن آنها و تغییر تنظیمات اولیه چرخ شده که منجر به کاهش طول عمر چرخ خیاطی می شود. برای جلوگیری از این مشکل و افزایش سلامت و طول عمر چرخ خیاطی، استفاده از روغن های ویژه ی چرخ خیاطی را برای نظافت و روان کاری سوزن و قطعات داخلی چرخ پیشنهاد می کنیم. روغن کاری چرخ خیاطی باعث کاهش اصطکاک و چسبندگی اجزا، جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قطعات فلزی درگیر در دوخت و روان کار کردن آن ها شده و در مجموع سرعت کار را بهبود می بخشد.

روغن دان پلاستیکی

تومان
روغن‌دان وسیله‌ای است که برای راحت شدن استفاده از روغن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به وسیله روغن‌دان‌ها می‌ت‍‌وان قطره قطره و به مرور روغن را چکاند و از آن بهره برد. روغن‌دان همانند بسیاری از ابزار و وسایل دیگر اشکال گوناگون و بسیاری دارد.