نمایش 9 24 36

روغن چرخ 1 لیتری

چرخ خیاطی مانند سایر ماشین ها از قطعات فلزی زیادی تشکیل شده که بصورت مستقیم و سیستماتیک با هم در ارتباط بوده و در هنگام کار کردن چرخ خیاطی در حال چرخش و حرکت اند. این چرخش و درگیری بین قطعات و چرخ دنده ها به مرور زمان باعث ساییدگی اجزا و کوچک و باریک شدن آنها و تغییر تنظیمات اولیه چرخ شده که منجر به کاهش طول عمر چرخ خیاطی می شود. برای جلوگیری از این مشکل و افزایش سلامت و طول عمر چرخ خیاطی، استفاده از روغن های ویژه ی چرخ خیاطی را برای نظافت و روان کاری سوزن و قطعات داخلی چرخ پیشنهاد می کنیم. روغن کاری چرخ خیاطی باعث کاهش اصطکاک و چسبندگی اجزا، جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قطعات فلزی درگیر در دوخت و روان کار کردن آن ها شده و در مجموع سرعت کار را بهبود می بخشد.

روغن چرخ 4 لیتری

چرخ خیاطی مانند سایر ماشین ها از قطعات فلزی زیادی تشکیل شده که بصورت مستقیم و سیستماتیک با هم در ارتباط بوده و در هنگام کار کردن چرخ خیاطی در حال چرخش و حرکت اند. این چرخش و درگیری بین قطعات و چرخ دنده ها به مرور زمان باعث ساییدگی اجزا و کوچک و باریک شدن آنها و تغییر تنظیمات اولیه چرخ شده که منجر به کاهش طول عمر چرخ خیاطی می شود. برای جلوگیری از این مشکل و افزایش سلامت و طول عمر چرخ خیاطی، استفاده از روغن های ویژه ی چرخ خیاطی را برای نظافت و روان کاری سوزن و قطعات داخلی چرخ پیشنهاد می کنیم. روغن کاری چرخ خیاطی باعث کاهش اصطکاک و چسبندگی اجزا، جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قطعات فلزی درگیر در دوخت و روان کار کردن آن ها شده و در مجموع سرعت کار را بهبود می بخشد.

روغن دان پلاستیکی

روغن‌دان وسیله‌ای است که برای راحت شدن استفاده از روغن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به وسیله روغن‌دان‌ها می‌ت‍‌وان قطره قطره و به مرور روغن را چکاند و از آن بهره برد. روغن‌دان همانند بسیاری از ابزار و وسایل دیگر اشکال گوناگون و بسیاری دارد.