نمایش 9 24 36

سوزن جوال دوز استیل

از سوزن جوال‌دوز برای دوخت پارچه‌های بسیار ضخیم، پالان و گونی استفاده می‌شود. در گذشته برای دوخت جوال (گونی‌های بزرگ و ضخیمی که برای انبار آرد از آن‌ها استفاده می‌شد) از سوزن جوالدوز استفاده می‌کردند. سوزن جوال دوز طول بلند و سوراخ بزرگی داشته و به دلیل ضخامت زیاد مقاومت بسیار بالایی دارد.

سوزن چرخ DB18 پایه کوتاه ژاپنی

سوزن چرخ خیاطی یک از موثرترین ابزار و لوازم خیاطی در کیفیت دوخت شما است. اگر چرخ خیاطی شما نخ پاره می‌کند، اگر هنگام دوختن سوزن می‌شکند، مشکل مربوط به سوزن شماست. سوزن ارگان organ محصول کشور ژاپن با کیفیت‌ترین سوزن چرخ است. از بهترین مواد اولیه ساخته شده و به راحتی نمی‌شکند. دارای جنس استیل ضد زنگ و سوراخ نخ استاندارد است. برند organ needles با تنوع بالای سوزن، هم دارای سوزن چرخ خیاطی خانگی و هم سوزن چرخ صنعتی می‌باشد. سوزن ارگان organ needles مدل DB مناسب برای چرخ راسته دوز صنعتی با ویژگی ظاهری ته گرد است. سوزن چرخ خیاطی راسته دوز در شماره‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد؛ این سوزن به ترتیب شماره از 9 تا 25 تقسیم‌بندی شده و هر شماره مخصوص نوعی از پارچه می‌باشد. هدف از این شماره‌گذاری سایز سوزن بوده و هرچه شماره سوزن بالاتر باشد نوک سوزن ضخیم‌تر بوده و برای پارچه‌های ضخیم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن چرخ DB19 پایه کوتاه ژاپنی

سوزن چرخ خیاطی یک از موثرترین ابزار و لوازم خیاطی در کیفیت دوخت شما است. اگر چرخ خیاطی شما نخ پاره می‌کند، اگر هنگام دوختن سوزن می‌شکند، مشکل مربوط به سوزن شماست. سوزن ارگان organ محصول کشور ژاپن با کیفیت‌ترین سوزن چرخ است. از بهترین مواد اولیه ساخته شده و به راحتی نمی‌شکند. دارای جنس استیل ضد زنگ و سوراخ نخ استاندارد است. برند organ needles با تنوع بالای سوزن، هم دارای سوزن چرخ خیاطی خانگی و هم سوزن چرخ صنعتی می‌باشد. سوزن ارگان organ needles مدل DB مناسب برای چرخ راسته دوز صنعتی با ویژگی ظاهری ته گرد است. سوزن چرخ خیاطی راسته دوز در شماره‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد؛ این سوزن به ترتیب شماره از 9 تا 25 تقسیم‌بندی شده و هر شماره مخصوص نوعی از پارچه می‌باشد. هدف از این شماره‌گذاری سایز سوزن بوده و هرچه شماره سوزن بالاتر باشد نوک سوزن ضخیم‌تر بوده و برای پارچه‌های ضخیم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن چرخ DB20 پایه کوتاه ژاپنی

سوزن چرخ خیاطی یک از موثرترین ابزار و لوازم خیاطی در کیفیت دوخت شما است. اگر چرخ خیاطی شما نخ پاره می‌کند، اگر هنگام دوختن سوزن می‌شکند، مشکل مربوط به سوزن شماست. سوزن ارگان organ محصول کشور ژاپن با کیفیت‌ترین سوزن چرخ است. از بهترین مواد اولیه ساخته شده و به راحتی نمی‌شکند. دارای جنس استیل ضد زنگ و سوراخ نخ استاندارد است. برند organ needles با تنوع بالای سوزن، هم دارای سوزن چرخ خیاطی خانگی و هم سوزن چرخ صنعتی می‌باشد. سوزن ارگان organ needles مدل DB مناسب برای چرخ راسته دوز صنعتی با ویژگی ظاهری ته گرد است. سوزن چرخ خیاطی راسته دوز در شماره‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد؛ این سوزن به ترتیب شماره از 9 تا 25 تقسیم‌بندی شده و هر شماره مخصوص نوعی از پارچه می‌باشد. هدف از این شماره‌گذاری سایز سوزن بوده و هرچه شماره سوزن بالاتر باشد نوک سوزن ضخیم‌تر بوده و برای پارچه‌های ضخیم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن چرخ DB21 پایه کوتاه ژاپنی

سوزن چرخ خیاطی یک از موثرترین ابزار و لوازم خیاطی در کیفیت دوخت شما است. اگر چرخ خیاطی شما نخ پاره می‌کند، اگر هنگام دوختن سوزن می‌شکند، مشکل مربوط به سوزن شماست. سوزن ارگان organ محصول کشور ژاپن با کیفیت‌ترین سوزن چرخ است. از بهترین مواد اولیه ساخته شده و به راحتی نمی‌شکند. دارای جنس استیل ضد زنگ و سوراخ نخ استاندارد است. برند organ needles با تنوع بالای سوزن، هم دارای سوزن چرخ خیاطی خانگی و هم سوزن چرخ صنعتی می‌باشد. سوزن ارگان organ needles مدل DB مناسب برای چرخ راسته دوز صنعتی با ویژگی ظاهری ته گرد است. سوزن چرخ خیاطی راسته دوز در شماره‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد؛ این سوزن به ترتیب شماره از 9 تا 25 تقسیم‌بندی شده و هر شماره مخصوص نوعی از پارچه می‌باشد. هدف از این شماره‌گذاری سایز سوزن بوده و هرچه شماره سوزن بالاتر باشد نوک سوزن ضخیم‌تر بوده و برای پارچه‌های ضخیم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن چرخ DB22 پایه کوتاه ژاپنی

سوزن چرخ خیاطی یک از موثرترین ابزار و لوازم خیاطی در کیفیت دوخت شما است. اگر چرخ خیاطی شما نخ پاره می‌کند، اگر هنگام دوختن سوزن می‌شکند، مشکل مربوط به سوزن شماست. سوزن ارگان organ محصول کشور ژاپن با کیفیت‌ترین سوزن چرخ است. از بهترین مواد اولیه ساخته شده و به راحتی نمی‌شکند. دارای جنس استیل ضد زنگ و سوراخ نخ استاندارد است. برند organ needles با تنوع بالای سوزن، هم دارای سوزن چرخ خیاطی خانگی و هم سوزن چرخ صنعتی می‌باشد. سوزن ارگان organ needles مدل DB مناسب برای چرخ راسته دوز صنعتی با ویژگی ظاهری ته گرد است. سوزن چرخ خیاطی راسته دوز در شماره‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد؛ این سوزن به ترتیب شماره از 9 تا 25 تقسیم‌بندی شده و هر شماره مخصوص نوعی از پارچه می‌باشد. هدف از این شماره‌گذاری سایز سوزن بوده و هرچه شماره سوزن بالاتر باشد نوک سوزن ضخیم‌تر بوده و برای پارچه‌های ضخیم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن چرخ DB24 پایه کوتاه ژاپنی

سوزن چرخ خیاطی یک از موثرترین ابزار و لوازم خیاطی در کیفیت دوخت شما است. اگر چرخ خیاطی شما نخ پاره می‌کند، اگر هنگام دوختن سوزن می‌شکند، مشکل مربوط به سوزن شماست. سوزن ارگان organ محصول کشور ژاپن با کیفیت‌ترین سوزن چرخ است. از بهترین مواد اولیه ساخته شده و به راحتی نمی‌شکند. دارای جنس استیل ضد زنگ و سوراخ نخ استاندارد است. برند organ needles با تنوع بالای سوزن، هم دارای سوزن چرخ خیاطی خانگی و هم سوزن چرخ صنعتی می‌باشد. سوزن ارگان organ needles مدل DB مناسب برای چرخ راسته دوز صنعتی با ویژگی ظاهری ته گرد است. سوزن چرخ خیاطی راسته دوز در شماره‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد؛ این سوزن به ترتیب شماره از 9 تا 25 تقسیم‌بندی شده و هر شماره مخصوص نوعی از پارچه می‌باشد. هدف از این شماره‌گذاری سایز سوزن بوده و هرچه شماره سوزن بالاتر باشد نوک سوزن ضخیم‌تر بوده و برای پارچه‌های ضخیم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن چرخ DP18 پایه بلند GROZ

سوزن گروز بکرت GROZ BECKERT یکی از بهترین برندهای سوزن است که محصول کشور آلمان است. گروه گروز بکرت در رده تخصصی سوزن چرخ خیاطی فعالیت می‌کند. بخش فنی گروز بکرت با مطالعه و تحقیق مداوم در آزمایشگاه دوخت خود ضمن پیش‌بینی کلیه‌ی نیاز‌های صنعت دوخت تاکنون بیش از 5000 نوع سوزن دوخت برای انواع کاربرد‌ها ارایه کرده است و بدین ترتیب همواره طراحی و تولیدات خود را همگام با صنعت مد پیش برده، بطوریکه بهترین و معروف‌ترین برند‌های پوشاک دنیا از مشتریان همیشگی گروز بکرت بوده‌اند. محصولات گروز بکرت شامل سوزن‌های دوخت برای انواع چرخ‌های خیاطی می‌باشد، که از میان آن‌ها می‌توان به چرخ‌ خیاطی‌های خانگی، چرخ‌های راسته‌دوز، میان دوز، زیگزال، پنبه دوز و ماشین آلات گلدوزی اشاره‌کرد. از طرف دیگر این مجموعه متناسب با هر جنس و نوع منسوجی سوزن متناسب با آن‌ را ارایه می‌کند، از دوخت پارچه‌های پنبه‌ای و ظریف تا دوخت منسوجات ضخیم‌تری همچون پارچه‌های جین، چرم‌ها و منسوجات صنعتی خاص.

سوزن چرخ DP19 پایه بلند GROZ

سوزن گروز بکرت GROZ BECKERT یکی از بهترین برندهای سوزن است که محصول کشور آلمان است. گروه گروز بکرت در رده تخصصی سوزن چرخ خیاطی فعالیت می‌کند. بخش فنی گروز بکرت با مطالعه و تحقیق مداوم در آزمایشگاه دوخت خود ضمن پیش‌بینی کلیه‌ی نیاز‌های صنعت دوخت تاکنون بیش از 5000 نوع سوزن دوخت برای انواع کاربرد‌ها ارایه کرده است و بدین ترتیب همواره طراحی و تولیدات خود را همگام با صنعت مد پیش برده، بطوریکه بهترین و معروف‌ترین برند‌های پوشاک دنیا از مشتریان همیشگی گروز بکرت بوده‌اند. محصولات گروز بکرت شامل سوزن‌های دوخت برای انواع چرخ‌های خیاطی می‌باشد، که از میان آن‌ها می‌توان به چرخ‌ خیاطی‌های خانگی، چرخ‌های راسته‌دوز، میان دوز، زیگزال، پنبه دوز و ماشین آلات گلدوزی اشاره‌کرد. از طرف دیگر این مجموعه متناسب با هر جنس و نوع منسوجی سوزن متناسب با آن‌ را ارایه می‌کند، از دوخت پارچه‌های پنبه‌ای و ظریف تا دوخت منسوجات ضخیم‌تری همچون پارچه‌های جین، چرم‌ها و منسوجات صنعتی خاص.

سوزن چرخ DP20 پایه بلند ژاپنی

سوزن چرخ خیاطی یک از موثرترین ابزار و لوازم خیاطی در کیفیت دوخت شما است. اگر چرخ خیاطی شما نخ پاره می‌کند، اگر هنگام دوختن سوزن می‌شکند، مشکل مربوط به سوزن شماست. سوزن ارگان organ محصول کشور ژاپن با کیفیت‌ترین سوزن چرخ است. از بهترین مواد اولیه ساخته شده و به راحتی نمی‌شکند. دارای جنس استیل ضد زنگ و سوراخ نخ استاندارد است. برند organ needles با تنوع بالای سوزن، هم دارای سوزن چرخ خیاطی خانگی و هم سوزن چرخ صنعتی می‌باشد. سوزن ارگان organ needles مدل DB مناسب برای چرخ راسته دوز صنعتی با ویژگی ظاهری ته گرد است. سوزن چرخ خیاطی راسته دوز در شماره‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد؛ این سوزن به ترتیب شماره از 9 تا 25 تقسیم‌بندی شده و هر شماره مخصوص نوعی از پارچه می‌باشد. هدف از این شماره‌گذاری سایز سوزن بوده و هرچه شماره سوزن بالاتر باشد نوک سوزن ضخیم‌تر بوده و برای پارچه‌های ضخیم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن لفاف کاری

ساخته شده از جنس آلیاژ مقاوم و دارای سری حرارت دیده جهت مقاومت بیشتر و مقاوم در برابر خمش. مناسب برای دوخت نخ‌های کلفت، دوخت سر کیسه، دوختن پارچه ‌های ضخیم مانند گونی، پالان، چرم، لحاف و تشک

سوزن لمسه 7 اینچ

سوزن لمسه وسیله‌ای است که از آن برای لمسه‌کاری روی مبل استفاده می‌کنند. در دوخت مبلمان به روش لمسه‌کاری، پارچه رومبلی را به سمت داخل می‌کشند و سر آن را با گره می‌پوشانند و برای زیبایی بر روی گره دکمه می‌زنند. در این مدل اشکال هندسی و منظم و چشم نوازی پدید می‌آید که با دور یا نزدیک قرار دادن دکمه‌ها نیز تنوع بیشتری را می‌توان در آن به وجود آورد. اما به طور کلی لمسه‌کاری به شکل‌های: مربع، لوزی، لمسه دوزی خطی، لمسه دوزی دایموند و مدل مخفی انجام می‌شود.