نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

مته 3/5 بلندمته 3/5 بلند

مته از مهم ترین اجزای دریل محسوب می شود که وظیفه‌ی آن سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. از مته برای سوراخکاری سطوح مختلف نظیر بتن، آهن، چوب، آلومینیوم، مس، مصالح ساختمانی و... استفاده می‌شود. مته‌ دریل با حرکات چرخشی به سمت قطعه کار هدایت شده و آن را سوراخ می‌کند. مته یکی از اجزای قابل جداسازی دریل است و برای ایجاد سوراخ‌‌های استوانه‌ای ‌‌شکل در مواد مختلف از آن استفاده می‌شود.

مته 4 Feidaمته 4 Feida

مته از مهم ترین اجزای دریل محسوب می شود که وظیفه‌ی آن سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. از مته برای سوراخکاری سطوح مختلف نظیر بتن، آهن، چوب، آلومینیوم، مس، مصالح ساختمانی و... استفاده می‌شود. مته‌ دریل با حرکات چرخشی به سمت قطعه کار هدایت شده و آن را سوراخ می‌کند. مته یکی از اجزای قابل جداسازی دریل است و برای ایجاد سوراخ‌‌های استوانه‌ای ‌‌شکل در مواد مختلف از آن استفاده می‌شود.

مته 4مته 4

مته از مهم ترین اجزای دریل محسوب می شود که وظیفه‌ی آن سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. از مته برای سوراخکاری سطوح مختلف نظیر بتن، آهن، چوب، آلومینیوم، مس، مصالح ساختمانی و... استفاده می‌شود. مته‌ دریل با حرکات چرخشی به سمت قطعه کار هدایت شده و آن را سوراخ می‌کند. مته یکی از اجزای قابل جداسازی دریل است و برای ایجاد سوراخ‌‌های استوانه‌ای ‌‌شکل در مواد مختلف از آن استفاده می‌شود.

مته چهار شیار BOSCH 6×160مته چهار شیار BOSCH 6×160

مته از مهم ترین اجزای دریل محسوب می شود که وظیفه‌ی آن سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. از مته برای سوراخکاری سطوح مختلف نظیر بتن، آهن، چوب، آلومینیوم، مس، مصالح ساختمانی و... استفاده می‌شود. مته‌ دریل با حرکات چرخشی به سمت قطعه کار هدایت شده و آن را سوراخ می‌کند. مته یکی از اجزای قابل جداسازی دریل است و برای ایجاد سوراخ‌‌های استوانه‌ای ‌‌شکل در مواد مختلف از آن استفاده می‌شود.

مته چهار شیار HARDEX 8×160مته چهار شیار HARDEX 8×160

مته از مهم ترین اجزای دریل محسوب می شود که وظیفه‌ی آن سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. از مته برای سوراخکاری سطوح مختلف نظیر بتن، آهن، چوب، آلومینیوم، مس، مصالح ساختمانی و... استفاده می‌شود. مته‌ دریل با حرکات چرخشی به سمت قطعه کار هدایت شده و آن را سوراخ می‌کند. مته یکی از اجزای قابل جداسازی دریل است و برای ایجاد سوراخ‌‌های استوانه‌ای ‌‌شکل در مواد مختلف از آن استفاده می‌شود.

مته چهار شیار KAYA 7×160مته چهار شیار KAYA 7×160

مته از مهم ترین اجزای دریل محسوب می شود که وظیفه‌ی آن سوراخ کردن اشیاء و وسایل است. از مته برای سوراخکاری سطوح مختلف نظیر بتن، آهن، چوب، آلومینیوم، مس، مصالح ساختمانی و... استفاده می‌شود. مته‌ دریل با حرکات چرخشی به سمت قطعه کار هدایت شده و آن را سوراخ می‌کند. مته یکی از اجزای قابل جداسازی دریل است و برای ایجاد سوراخ‌‌های استوانه‌ای ‌‌شکل در مواد مختلف از آن استفاده می‌شود.